KPDP logo

Komitet Pomocy
Dzieciom Polskim

en / fr

PROGRAM STYPENDIALNY

Cele Programu Stypendialnego KPDP

Komitet Pomocy Dzieciom Polskim uruchomił w 2017 roku Program Stypendialny, finansowany z Funduszu Lisowskich-Smykowskich. W tym roku naszym celem jest objęcie pomocą :

  • młodzieży pochodzenia polskiego w prowincji Quebek, zamierzającej podjąć naukę w college'u lub na uniwersytecie;
  • podopiecznych Domów Dziecka w Polsce, którzy zamierzają podjąć naukę zawodu w ramach przygotowywania się do samodzielności;
  • młodzież zamieszkującą wsie, małe miasteczka i większe miasta w regionach, gdzie panuje duże bezrobocie w Polsce i która zamierza podjąć naukę w gimanzjum /liceum lub na uniwersytecie.

Copyright © Comité de Secours aux Enfants Polonais Inc.
Wszystkie prawa zastrzeżone.